Jakub Sieradzki

8/20/2021, 10:00:00 AM

Pan Jakub Sieradzki nadesłał wspaniałe pamiątki po swoim ojcu i dziadku. Zdjęcia przedstawiają wybór stron z pamiętnika Ignacego Sieradzkiego (ojciec), jaki prowadził on w latach 1944-1949. Makary Sieradzki (dziadek) był członkiem powojennej siatki wywiadowczej założonej przez rtm. Witolda Pileckiego. Ignacy Sieradzki, jako niespełna 15-letni chłopak, był świadkiem aresztowania rotmistrza w mieszkaniu swojej rodziny przy ul. Pańskiej 85 m. 6. Wydarzenie to oraz to, co działo się w założonym przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego "kotle" opisał. Jest to do tej pory jedyny znany i bardzo szczegółowy opis momentu aresztowania rotmistrza. Mieszkanie rodziny Sieradzkich na Pańskiej było punktem kontaktowym siatki, znajdowała się tam część ukrytej broni Zgrupowania Chrobry II, z Powstania Warszawskiego, archiwum siatki oraz część instrukcji. Rotmistrz na samym początku swojego pobytu w Warszawie mieszkał w nim z Sieradzkimi, zaś w swych zeznaniach parokrotnie wspomina "moje mieszkanie na Pańskiej".

Jakub Sieradzki

Powrót

Anna Kaczorowska

Anna Kaczorowska

Anna Kaczorowska